Islamic Info - Sweden

Islamic Info Sweden är en ideell organisation som grundades i början av 2008. Vårt främsta syfte är att ge ut islamiskt material på svenska, till alla som är intresserade, muslim som icke-muslim.

"[Det är] Han som har skapat sju himlar som välver sig över varandra. Du kan inte upptäcka någon brist eller ofullkomlighet i den Nåderikes skapelse; men lyft på nytt din blick mot [himlen] - ser du någon spricka? Lyft blicken ännu en gång och ännu en gång och den skall vända tillbaka till dig med oförrättat ärende, utmattad [av att spana efter fel]." (Koranen 67:3-4)